Salgs- og leveringsbetingelser

Vedståelse:

Tilbuddet er gældende i 20 dage, hvis ikke andet er aftalt.

Myndigheds behandling:

Hvis ikke andet er aftalt sørger køber for eventuel nødvendig godkendelse af projektet, herunder indhentning af byggetilladelse og færdigmelding af byggeriet hos kommunen. Dog undtagen kloakarbejder.

Skjulte hindringer:

Der tages forbehold mod skjulte hindringer, som ikke ved normale og rimelige foranstaltninger kunne erkendes forud for afgivelse af tilbud. F.eks. fundamenter, store sten, affald. manglende bund, tykke muldlag osv.

Forurenet jord:

Tilbuddet er afgivet under forudsætning af, at overskydende jord kan bortskaffes som ren jord – forureningsklasse 0/1.

Oplysninger om kabler og rør:

Have & anlæg v. anlægsgartner Hans Nielsen kan ikke gøres ansvarlig for skader på kabler og rør, hvis køber ikke har udpeget dem inden igangsætning. Dog undtagen hvis anlægsgartneren burde kunne have forudset placeringen af disse ud fra dæksler, bokse og afdækning i form af bånd mv.

Græsplæne:

Hvis ikke andet er aftalt, afleveres græsplæner reguleret og tilsået inden fremspiring af græsset. Hvilket betyder, at Have & anlæg v. anlægsgartner Hans Nielsen ikke kan gøres ansvarlig for mangler, så som manglende spiring, hvis den manglende spiring skyldes vejret – tørke, jordfygning, bortskylning af jord mv.

  • Er jorden grubbet kort tid før anlæg af græsplæne, vil der på sigt kunne forekomme sætninger, når grubespor sætter sig. Hvilket ikke betragtes som en mangel.
  • Ved udlægning af rullegræs, hvor der i perioder er skygge, vil der ofte være behov for eftersåning med skyggegræs. Hvilket ikke betragtes som en mangel.

Betonprodukter:

Ved sammensætning af forskellige betonprodukter (forskellig størrelse og tykkelse på fliser, topsten/normal sten til støttemure mv.) kan der forekomme farveforskelle, da produkterne kan være støbt på forskellige tidspunkter og evt. på forskellige produktionssteder.

Aflevering:

Arbejdet betragtes som afleveret, når Have & anlæg v. anlægsgartner Hans Nielsen har meddelt køber, at det er udført, eller der er afholdt afleveringsforretning.

Betalingsbetingelser:

Netto 8 dage efter fakturadato.

Garantiordning:

Den leverede ydelse er omfattet af håndværkergaranti.dk via vores medlemskab af Danske Anlægsgartnere.

Plantegaranti:

Plantegarantien er gældende så længe Have & anlæg v. anlægsgartner Hans Nielsen forestår vedligeholdelsen af de plantede planter. Vedligeholder vi ikke de plantede planter, kan vi kun gøres ansvarlig for fejl ved selve plantningen – så som: plantehullets udformning, plantedybde og kvaliteten af leverede planter mv.

Løsning af tvister:

Eventuelle tvister løses ved Håndværkets Ankenævn – hvanke.dk

Registrering af persondata:

Vi registrerer følgende: Navn, adresse, telefon- og mobilnummer, e-mail og eventuelt kontaktperson. De registrerede oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer og serviceydelser, som er købt op til 6 år efter aflevering.

Kontakt os

+45 21 75 15 86
hn.haveoganlaeg.com
CVR.nr.: 41 94 67 41

Find os

Ørnhovedvej 12
7400 Herning

© Have og anlæg v. anlægsgartner Hans Nielsen 2024