Udenomsarealer ved Envidan i Silkeborg

Kurvet sti i tegl og andre stier i herregårdssten. Stien afgrænses af bedkanter i Corten stål fra Steel Green.

Der er pur beplantet med taks og øvrig beplantning af store træer, placeret langs stien og i græsplænen.

Ved hovedindgangen er der et stort græsbed beplantet med Bjørnegræs samt en vandskulptur i Corten stål fra Steel Green, bygget efter kundens ønsker.

Kontakt os

+45 21 75 15 86
hn.haveoganlaeg.com
CVR.nr.: 41 94 67 41

Find os

Ørnhovedvej 12
7400 Herning

© Have og anlæg v. anlægsgartner Hans Nielsen 2024